Words by Tauiliili L. Pemerika

Lyrics

TALI
Samoa e, lo'u atunu'u moni
O au tatalo ma au anapogi
O taulaga mumu ma manogi
O ai na iloa, o ai na manatu, A'o ai fo'i na 'iite ma na iloa
O le Atua i lona alofa tunoa
Na te lavea'i, malu ai Samoa